Lista kursów

WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

im. gen. Karola Kaczkowskiego
01–163 Warszawa, ul. Kozielska 4
tel. 261 853 132, e-mail: wakcynologia@wihe.pl

KURS
WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA


Temat : WAKCYNOLOGIA PRAKTYCZNA   „Szczepienia ochronne w teorii i praktyce – aktualny stan wiedzy
Charakterystyka kursu : Kurs doskonalący dla lekarzy
Termin : 25.11.2021r. godz: 8.30-16.30
Miejsce : kurs online, platforma ClickMeeting
Kierownik naukowy :
Osoba do kontaktu : dr n.med. Magdalena Zawadzka
magdalena.zawadzka@wihe.pl
tel: 261 853 132/603 856 011
Cena kursu : 400,00 zł

Załączniki :
1. Formularz zgłoszenia
 
2. Harmonogram kursu
 
3. Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy – proszę uzupełnić i przesłać na adres: wakcynologia@wihe.pl

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać do 19 listopada 2021r.

Opłaty

Odbiorca :
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 01-163 Warszawa, ul. Kozielska 4
Bank :
Pekao S.A
Nr. konta :
44 1240 6247 1111 0000 4975 3509
Tytuł przelewu :
Wakcynologia praktyczna, imię i nazwisko uczestnika