Zakłady Naukowe WIHE

Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych

Książki i Monografie


Monografie:

2018

Praca zbiorowa pod red.:
Maciąg M., Maciąg K. Zadania i wyzwania medycyny – diagnostyka i leczenie.
Rozdział:
Mełgieś A., Joniec-Wiechetek J., Kwiatek M., Michalski A., Lisowski L. Wektory AAV – wiodąca technologia w terapii genowej. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2018. str. 176-192.

Praca zbiorowa pod red.:
Maciąg M., Maciąg K. Choroby zakaźne i pasożytnicze– perspektywy badawcze.
Rozdział:
Rutyna P., Wlizło-Skowronek B., Graniak G. Borelioza – diagnostyka i metody leczenia Lublin 2018. Wydawnictwo naukowe TYGIEL (s. 14-24).

2016

Praca zbiorowa pod red.:
Skrobotowicz G., Maciąg K. Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016.
Rozdział:
Michalski A., Mełgieś A., Bartoszcze M. Terroryzm z wykorzystaniem czynników biologicznych – historia, aktualne problemy i perspektywiczne zagrożenia. str. 72-88.

2015

Praca zbiorowa pod red.:
Bogdański P., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K. Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie; Wojskowy Instytut Medyczny; Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, ISBN 978-83-8891-0500, 2015.
Rozdział:
Bartoszcze M., Kocik J. Bioterroryzm pełzającym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. str. 475.

Praca zbiorowa pod red.:
Leszczyński T. Bezpieczeństwo Europy. Polskie Towarzystwo Geopolityczne, ISBN 978-83-9403-9738, 2015.
Rozdział:
Bartoszcze M., Niemcewicz M. Bioterroryzm zagrożeniem dla Unii Europejskiej.

2014

Praca zbiorowa pod red.:
Częścik R., Nowakowski Z., Płusa T., Rajchel J., Rajchel K. Zarządzanie kryzysowe w administracji. Wydawnictwa: WSP – Szczytno, WSIZiA – Warszawa, WSOSP – Dęblin, WIM-CSK MON – Warszawa, ISBN 978-83-8891-0432, 2014.
Rozdziały:
Bartoszcze M., Michalski A. Współczesne problemy zagrożeń biologicznych w aspekcie reagowania. str. 188-198.
Michalski A., Bartoszcze M. Zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym w laboratorium mikrobiologicznym. str. 233-246.