Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii - Przetargi

Zamówienia z dziedziny nauki | Zamówienia do 30 000 EURO

- 2019 -


Śr. 09 października 2019

Spr. nr 09/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej, testów ELISA oraz podłoża hodowlanego dla SPP WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź na pytania z dnia 15.10.2019 r. (PDF)

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 15 lipca 2019, 15:30

Spr. nr 08/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej dla SPP WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt. 25 czerwca 2019, 10:10

Spr. nr 07/PON30/D/SPFS/KII/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę odczynników laboratoryjnych dla SPFS WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 05 czerwca 2019, 10:20

Spr. nr 06/PON30/D/SPFS/NPZ/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę odczynników laboratoryjnych dla SPFS WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 03 czerwca 2019, 15:20

Spr. nr 05/PON30/D/SPP/SPUB/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na modernizację systemu do analizy mikromacierzy i dostawę zestawu do wykonania reakcji mikromacierzy na urządzeniu NibmleGen MS 200 dla SPP WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 06 maja 2019, 13:30

Spr. nr 04/PON30/D/ODiZZB/NCN.OPUS/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mikroskopu odwróconego z kamerą i oprogramowaniem dla ODiZZB WIHE w Puławach


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 09.05.2019 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Pn. 15 kwietnia 2019, 14:10

Spr. nr 03/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z akcesoriami: pipetusem, palnikiem laboratoryjnym do hodowli komórkowych, adapterem na naboje gazowe, mini vortexem i systemem do aspiracji pożywek dla Samodzielnej Pracowni Genetyki i Biologii Molekularnej WIHE w Warszawie.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )
Odpowiedź nr 1 na pytania z dnia 24.04.2019 r. ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Wt. 12 marca 2019, 09:10

Spr. nr 02/PON30/U/ODiZZB/DIAG/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) remontu kompleksu BSL3 w ODiZZB WIHE w Puławach oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )

Śr. 30 stycznia 2019, 15:30

Spr. nr 01/PON30/D/SPP/TEAM-TECH/19


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż kontrolera składu atmosfery w komorze pomiarowej wraz z reduktorem do czytnika Synergy H1 dla SPP WIHE w Warszawie


Informacje:

Informacja o udzieleniu zamówienia ( PDF )
Informacja o złożonych ofertach ( PDF )

Pliki do pobrania:

png doc
Ogłoszenie o zamówieniu - zaproszenie do złożenia oferty cenowej ( PDF | WORD )


Przetargi 2018 Przetargi 2017 Biuletyn Informacji Publicznej