Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności

Książki i Monografie


2016

 1. Bertrandt J., Szpyt A.: Dopalacze – realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa. W: Borek P.: Współczesny wymiar bezpieczeństwa I obronności Rzeczypospolitej Polskiej. PSW, Biała Podlaska 2016, 76-79. ISBN: 978-83-64881-18-3

2015

 1. Jerzy Bertrandt. Terroryzm żywnościowy, możliwość ataku terrorystycznego poprzez żywność, lub na żywność. W: Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski. Red. Piotr Bogdalski, Zdzisław Nowakowski, Tadeusz Płusa, Jan Rajchel, Kazimierz Rajchel. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ISBN 978-83-88910-50-0, 2015 (j. polski)
 2. Lewicki S, Borecka A, Antkowiak B, Lewicka A, Siwicka-Gieroba D, Zdanowski R, Skopińska- Różewska E. Rozdział: Aktywność biologiczna wyciągów z kłączy i korzeni roślin należących do rodzaju Rhodiola i ich składników. W: „Wybrane zagadnienia biologii i medycyny” Praca zbiorowa pod red. Ewy Skopińskiej – Różewskiej, Andrzeja Krzysztofa Siwickiego, Roberta Zdanowskiego. Wydawnictwo Edycja s.c., Olsztyn. ISBN 978-83- 4917-1-9, str. 7-34, 2015.
 3. Szarska E. Wydolność żołnierzy w polskiej armii oraz wskaźniki tej oceny. W: Morfofunkcjonalne uwarunkowania służby wojskowej. Red. M. Sokołowski i M. Chodała, str. 157-168.Warszawa 2015.
 4. Leszczyński P, Lewicka A, Suska M, Rzeski W. Właściwości produktów pochodzenia naturalnego w chemoprewencji nowotworów. w „Wybrane zagadnienia biologii i medycyny” Praca zbiorowa pod red. Ewy Skopińskiej – Różewskiej, Andrzeja Krzysztofa Siwickiego, Roberta Zdanowskiego. Wydawnictwo Edycja s.c., Olsztyn. ISBN 978-83-94917-1-9, str. 35-46, 2015.

2014

 1. Jerzy Bertrandt, Roman Łakomy. Akty i rozporządzenia regulujące nadzór sanitarny nad żywnością w Polsce. W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 37-84 (j. polski)
 2. Jerzy Bertrandt, Dariusz Rudaś, Krzysztof Skórczewski. Struktura organizacyjna nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w Polsce. W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 85-108 (j. polski)
 3. Jerzy Bertrandt. Zagrożenie żywności działaniami terrorystycznymi. W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2 2014, str. 109-116 (j. polski)
 4. Krzysztof Skórczewski, Jerzy Bertrandt, Dariusz, Roman Łakomy. Elementy informatycznego systemu szkolenia Inspekcji Sanitarnej w zakresie opracowania ogniska epidemicznego zatruć i chorób przenoszonych droga pokarmową. W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Red. Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2 2014, str. 153-166 (j. polski)
 5. Roman Łakomy, Jerzy Bertrandt. Cholera – epidemiologia.W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 191-201 (j. polski)
 6. Roman Łakomy. Cholera - scenariusz przebiegu ćwiczenia Inspekcji Sanitarnej.W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 203-208 (j. polski)
 7. Jerzy Bertrandt. Terroryzm żywnościowy – realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. W: Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Red. Mariusz Kubiak, Agnieszka Smarzewska. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ISBN 978-83-61044-99-4, 2014, str. 39-58 (j. polski)

2013

 1. Jerzy Bertrandt, Anna Kłos, Roman Łakomy. Ocena uwapnienia kości żołnierzy polskich powracających z misji pełnionej w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) w Afganistanie. [w]: Zdrowotne i Psychospołeczne aspekty służb mundurowych. Red. Alicja Kaiser, Mirosław Mrozowiak Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku. ISBN 978-83-925727-4-9. 2013, str. 17-25 (j. polski)
 2. Lewicki S, Dębski B, Zdanowski R, Lewicka A, Skopińska-Różewska E. Wykorzystanie chromu III jako suplementu diety w wspomaganiu leczenia cukrzycy i otyłości . Biologia Medyczna – wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. Ewy Skopińskiej – Różewskiej, Andrzeja Krzysztofa Siwickiego i Roberta Zdanowskiego, Studium Przygotowawcze Wydawnictw „Edycja”, str. 107-117, ISBN 978-83-88545-83-2, 2013.
 3. Jerzy Bertrandt, red. Jerzy Bertrandt. Zatrucia i zakażenia pokarmowe – istotny problem zdrowia publicznego. w: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. Red. Jerzy Bertrandt. Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 7-17 (j. polski)
 4. Jerzy Bertrandt, Anna Kłos, Paweł Kler, Agnieszka Gawlik red. Systemy bezpieczeństwa i nadzoru nad żywnością. W: Analiza i symulacja epidemii chorób przenoszonych drogą pokarmową. . Red. Jerzy Bertrandt, Tadeusz Nowicki, Radosław Pytlak. Wojskowa Akademia Techniczna, ISBN 978-83-67938-031-2, 2014, str. 19-36 (j. polski)

2012

 1. Bertrandt J. Kłos A., Łakomy R.: Bezpieczeństwo żywności – definicje i unormowania prawne. w: Bertrandt J., Lasocki K.: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 37-68, ISBN 978-83-7798-013-2
 2. Łakomy R., Stężyca E., Bertrandt J.: Bezpieczeństwo wody. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 69-74, ISBN 978-83-7798-013-2
 3. Bertrandt J. Żywność – potencjalny cel ataku terrorystycznego. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 75-87, ISBN 978-83-7798-013-2
 4. Bertrandt Lasocki K.: Analiza czynników biologicznych stanowiących przyczynę zatruć i zakażeń pokarmowych. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności WIHiE, Warszawa 2012, 88-97, ISBN 978-83-7798-013-2
 5. Lasocki K., Bertrandt J.: Epidemiologia i procedury działania związane z zakażeniami wąglikiem. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 123-167, ISBN 978-83-7798-013-2
 6. Lasocki K., Roszkowiak A., Bertrandt J.: Epidemiologia i procedury związane z zakażeniami pałeczkami salmonella. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 184-242, ISBN 978-83-7798-013-2
 7. Lasocki K., Bertrandt J.: Epidemiologia i procedury działania związane z zakażeniami pałeczkami rodzaju schigella, w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 184-242, ISBN 978-83-7798-013-2
 8. Bertrandt J., Lasocki K.: Analiza istniejących procedur reagowania kryzysowego w świetle uwarunkowań prawnych oraz opracowanie algorytmów postępowania kryzysowego, w przypadku skażenia i/lub zakażenia żywności i wody patogenami i/lub toksynami biologicznymi. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 445-532 ISBN 978-83-7798-013-2
 9. Nowicki T., Lasoki K., Bertrandt J.: Opracowanie modeli procesów biznesowychdla określenia procedur wspomagania decyzji w zakresie bezpieczeństwa żywienia, żywności i wody. w Bertrandt J., Lasocki K: Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności. WIHiE, Warszawa 2012, 533-568, ISBN 978-83-7798-013-2
 10. Bertrandt J., Kłos A., Łakomy R.: Bezpieczeństwo żywności – definicje i unormowania prawne. Raport końcowy projektu Nr. OR00000909 Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia. Warszawa 2012, 37-69, ISBN 978-83-7798-013-2

2011

 1. Bertrandt J., Kłos A.: Effects of eight-month service in the international security assistance force (ISAF) in Afghanistan on polish soldiers’ protein-energy and mineral status. In: Physical activity and health promotion in the military environment. Polish Scientific Physical Education Association, Warszawa 2011, ISBN 978-83-925727-9-4
 2. Bertrandt J.: Zagrożenie terrorystyczne masowych imprez sportowych. w: Michałków I.: Kartagin J.: Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012. Warszawa-Kijów 2011, 323- 341, ISBN 978-83-928715-1-4

2010

 1. Bertrandt J.: Żywienie człowieka w warunkach ekstremalnych. w: Grzymisławski M., Gawęcki J.: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa PWN 2010, 91-99. ISBN 978-83-01-16492-8

2009

 1. Bertrandt J.: Bezpieczeństwo żywności. w Sułkowski S., Brzeziński M.: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa wybrane zagadnienia. Wyd. Elipsa, Warszawa 2009, 311-334, ISBN 978-83-7151-846-1
 2. Bertrandt J.: Bioterroryzm Żywnościowy. w: Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN Warszawa 2009, 345-349, ISBN 978-83-01-15735-7
 3. Bertrandt J.: Czynniki klimatyczne a sposób żywienia. w Gawęcki J., Roszkowski W.: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN Warszawa 2009, 133-149, 978-83-01-15735-7

2007

Pracownia Fizjologii Stosowanej

 1. Ewa Szarska - Konne rajdy długodystansowe
  Warszawa, 2007Wydawnictwo Agencja Reklamowa "CREX"S.C. ISBN 83-911055-5-5