Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe: