Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Higieny Żywienia i Żywności

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe pracowników


kpt dr n. med. Aneta LEWICKA

603 856 011
aneta.lewicka@wihe.pl

dr n. rol Anna Anyżewska

261 853 171
anna.anyzewska@wihe.pl

mgr Justyna MARSZAŁKOWSKA-JAKUBIK

261 853 205
justyna.jakubik@wihe.pl