Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Ochrony Mikrofalowej

Książki i Monografie


2012

 1. Stankiewicz W., Krawczyk A., Bodera P.: Skutki biomedyczne działania pola elektromagnetycznego, w: Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. M.K. Janiak, A. Cheda, E.M. Nowosielska (red.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2012, 199-211, ISBN 83-89379-08-2 -4 pkt
 2. J. Sobiech , J. Kieliszek , R. Puta ,W. Stankiewicz: Symulacje komputerowe w ocenie wpływu pola elektromagnetycznego na układy biologiczne, w: Pokojowe i terrorystyczne zagrożenia radiacyjne. M.K. Janiak, A. Cheda, E.M. Nowosielska (red.), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2012, 199-211, ISBN 83-89379-08-2 -4 pkt
 3. Sobiczewska E., Skopińska – Różewska E., Stankiewicz W., Siwicki A. : Działanie przeciwdrobnoustrojowe, antyangiogenne i przeciw nowotworowe żurawiny amerykańskiej (Vaccinium macrocarpon), w: Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. E. Skopińska-Różewska, A.K. Siwicki (red.), Wydawnictwo EDYCJA s.c., Olsztyn, 2012, 39-47, ISBN 978-83-88545-74-0 -4 pkt
 4. Bielski M., Krawczyk A.: Energetyka jądrowa w mediach. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy, czy kreowanie syndromu zagrożenia, w: Energetyka jądrowa w Polsce. K. Jeleń, Z. Rau (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012, 989-991. ISBN: 978-83-264-0752-9 -4 pkt

2009

 1. Dąbrowski M.P., Stankiewicz W.: Właściwości immunokorekcyjne i kliniczne możliwości terapeutycznego zastosowania preparatów grasiczo-pochodnych. Rozdział w: Współczesne Zagrożenia Zdrowotne. Red. Skopińska-Różewska E., Siwicki A., wyd. Edycja.c., Olsztyn 2009, str 269-287, ISBN 978-83-88545-39-9

2008

 1. Rapiejko P., Lipiec A., Puc M., Emeryk A., Myszkowska D., Małkiewicz M., Modrzyński M., Chłopek K., Siergiejko Z., Stankiewicz W., Zielnik-Jurkiewicz B. Very high birch pollen count in 2006. w: Środowiskowe Źródła Zagrożeń Zdrowotnych. Wyd. Wschód Agencja Usług. Lublin 2008 , 1026 – 1031, ISBN 978-83-92940-7-9.
 2. Stankiewicz W., Dąbrowski M.P., Cheda A., Nowosielska E., Wrembel-Wargocka J., Kubacki R., Janiak M., Szmigielski S. Immunotropic influence of low dose ionizing irradiation and microwaves applied sequentially on human blood monouclear cells in vitro. In: Electromagnetic Field, Health and Environment. Ed. A.Krawczyk et al., IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC. 2008. 98 – 101. ISBN 978-1-58603-860-1
 3. Stankiewicz W. Zaburzenia immunoregulacyjne w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych, znaczenie kliniczne i terapeutyczne. Praca habilitacyjna. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa, 2008. 1-98 , ISBN 978-83-88940-94
 4. Stanisław Szmigielski, Elżbieta Sobiczewska: Naturalny rozwój zespołów chorobowych – rola czynników środowiskowych. Rozdział w monografii (ISBN 83-89379-52-X): Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne. Zarząd Główny PTBR, Warszawa, 2008, 26-42
 5. Stanisław Szmigielski, Elżbieta Sobiczewska: Rola czynników środowiskowych w rozwoju choroby nowotworowej. . Rozdział w monografii (ISBN 83-89379-52-X): Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne. Zarząd Główny PTBR, Warszawa, 2008, 75-85
 6. Elżbieta Sobiczewska, Stanisław Szmigielski,:. Nadwrażliwość na pola elektromagnetyczne. Rozdział w monografii (ISBN 83-89379-52-X): Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne. Zarząd Główny PTBR, Warszawa, 2008, 86-93
 7. Stanisław Szmigielski, Elżbieta Sobiczewska:. Ryzyko chorób nowotworowych w warunkach narażenia na pola sieciowe – badania epidemiologiczne. Rozdział w monografii (ISBN 83-89379-52-X): Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne. Zarząd Główny PTBR, Warszawa, 2008, 223-237
 8. Stanisław Szmigielski, Elżbieta Sobiczewska:. Ryzyko chorób nowotworowych w warunkach narażenia na pola radio- i mikrofalowe – badania epidemiologiczne. Rozdział w monografii (ISBN 83-89379-52-X): Pola elektromagnetyczne w środowisku – problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne. Zarząd Główny PTBR, Warszawa, 2008, 325-337
 9. Kubacki R., Sobiech J., Sędek E., Model for Investigation of Microwave Energy Absorbed by Young and Mature Living Animals, rozdział w monografii: Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, Electromagnetic Field, Health and Environment - Proceedings of EHE'07, pod redakcją Krawczyk A., Kubacki R., Wiak S., Antunes C. L., ISBN 978-1-58603-860-1, IOS Press, Amsterdam, 2008, pp. 126 – 132

2007

 1. Styczeń P., Dąbrowski M.P., Stankiewicz W., Jabłkowski M. Immunotropowe wpływy niezbędnych fosfolipidów (Essential phospholipids) w badaniach in vitro. Rozdział w: Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy. Red. E. Skopińska-Różewska, A.Siwicki. Wyd. Edycja, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-88545-14-6.
 2. Feliga M., Stankiewicz W., Dabrowski M.P. Assessment of the role of immunological disorders in pathogenesis of Leriche syndrome. 13th International Congress of Immunology, Rio de Janeiro 2007. Ed. J.Kalil, E. Cunha-Neto, L.V. Rizzo. Medimond Monduzzi Editore, International Proceedings, 2007, 577 – 580. ISBN 978-88-7587-379-0

Inne

 1. Kieliszek J., Kubacki R., Sobiech J., Puta R., projekt Normy Obronnej NO-06-A215-1:2007 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym Część 1: Wymagania ogólne, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 2006, wdrożona decyzją MON 232/MON z dnia 25.05.2007 r.
 2. Sobiech J., Kubacki R., Kieliszek J., Puta R., projekt Normy Obronnej NO-06-A215-2:2007 Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym Część 2: Metody badań, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 2006, wdrożona decyzją MON 232/MON z dnia 25.05.2007 r.
 3. Kieliszek J., Sobiech J., Puta R., projekt Normy Obronnej NO-06-A039:2009 Bezpieczeństwo i higiena pracy — Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym —Zasady tworzenia i stosowania znaków bezpieczeństwa Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, 2008, wdrożona decyzją MON 134/MON z dnia 21.04.2009 r.
 4. prNO-06-A215-3:2012 „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego od 0 Hz do 300 GHz”