Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Biologii Medycznej


Adres do korespondencji:

Zakład Biologii Medycznej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:


dr hab. n. med. inż. Beata Pająk, prof. WIHE

261 853 062
beata.pajak@wihe.pl