Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Biologii Medycznej

Współpraca


logo COST

Akcja COST (European Cooperation In Science and Technology) jest międzynarodową inicjatywą, mającą na celu wspomaganie współpracy naukowej oraz naukowo-biznesowej pomiędzy krajami Europy.

Akcja COST CA15138 European Network of Multidisciplinary Research and Translation of Autophagy knowledge - „Transuatophagy” to akcja, która skupia się na multidyscyplinarnych badaniach w dziedzinie biologii, medycyny, nanotechnologii, biotechnologii i ekologii, dotyczących procesu autofagii.


Już dziś Akcja „Transautophagy” obejmuje ponad 150 laboratoriów z całej Europy skupiających się wokół pięciu grup roboczych:

WG1 :
Badania podstawowe molekularnych mechanizmów autofagii
WG2 :
Strategie badań i modulacji procesu autofagii
WG3 :
Znaczenie autofagii w produkcji roślinnej i wytwarzaniu energii
WG4 :
Badania biomedyczne
WG5 :
Aplikacje biomedyczne oraz próby kliniczne dotyczące autofagii

W Akcji COST CA15138 Transautofagy, Polska reprezentowana jest przez dr hab. n. med. Beatę Pająk, prof. WIHE oraz Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Sirko z IBB PAN.

Informacje o Akcji COST Transautophagy: www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15138