Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

VIII Konferencja Naukowa: „Aktualne problemy biologii medycznej”
Kazimierz 17-19 maja 2013