Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Adres do korespondencji:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE

261 853 166
malgorzata.krzyzowska@wihe.pl