Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki


Adres do korespondencji:

Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa
 
zmr@wihe.pl
 
Lokalizacja
ul. Szaserów 128 (Szpital WIM, Łącznik przy budynkuk „izotopowym” )

Dane kontaktowe pracownikówKierownik

dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska, prof. WIHE

261 853 166
malgorzata.krzyzowska@wihe.pl

dr hab. n. med Sławomir Lewicki, prof. WIHE

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
slawomir.lewicki@wihe.pl

dr hab. n. biol. Jacek Kubiak, prof. WIHE

Pracownia Biologii Komórki
 
jacek.kubiak@wihe.pl

mgr Milena SUSKA

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
milena.suska@wihe.pl

mgr Krystyna Lieto

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
krystyna.jederka@wihe.pl

mgr Aleksandra Osińska

Pracownia Inżynierii Komórkowej i Badania Procesów Regeneracji
 
aleksandra.osinska@wihe.pl