Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej


Adres do korespondencji:

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:


prof. dr hab. n. farm. Paweł Bartosz SZYMAŃSKI

 
261 853 117
pawel.szymanski@wihe.pl