Zakłady Naukowe WIHE

Zakład Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej

Projekty badawcze


Realizowane:

2017-2020
II edycja konkursu „Kościuszko” MON w ramach programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych „Przedkliniczna ocena ekspozycji całego ciała na niskie dawki promieniowania X skojarzonych z inhibitorami immunologicznych „punktów kontrolnych” i/lub białka szoku cieplnego jako nowatorskiej terapii raka płuc”
kierownik projektu: dr hab. A Więdłocha

2017-2020
Narodowy Program Zdrowia MON – projekt badawczy „Wpływ uwarunkowań otoczenia wynikający ze specyfiki życia żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej (z wyłączeniem lotnictwa wojskowego), i funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin.
kierownik projektu: dr M Brytan

2016-2020
Narodowy Program Zdrowia MON – projekt badawczy „Ocena wpływu ekspozycji na czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne wynikające ze specyfiki służby żołnierzy zawodowych z wyłączeniem lotnictwa wojskowego i Marynarki Wojennej”

kierownik projektu: dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. nadzw. WIHE

Ukończone:

2014-2015
Projekt europejski finansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej Network of excellence – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration „Effect of Low Doses of low-LET Radiation on impaired vascular Endothelium”
kierownik projektu: prof. dr hab. MK Janiak

2014-2015
Projekt europejski dofinansowywany przez MNiSW „Wpływ małych dawek promieniowania jonizującego na uszkodzenie śródbłonka”
kierownik projektu: prof. dr hab. MK Janiak

2011-2015
Projekt badawczy NCN „Wpływ skażenia wewnętrznego trytem na nieswoistą odporność przeciwnowotworową i reakcje zapalne u myszy bardziej i mniej wrażliwych na działanie promieniowania jonizującego”
kierownik projektu: dr EM Nowosielska

2011-2014
Projekt badawczy NCN „Badanie pochodnych kwasu nikotynowego w celu wykazania ich potencjalnego działania radioochronnego i/lub radionaprawczego”
kierownik projektu: dr A Cheda

2011-2012
Projekt badawczy NCBiR „Żołnierz jako broń precyzyjna - pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia - przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny - opatrunki aktywne biologicznie”
kierownik projektu: dr J Kocik
kierownik tematu badawczego: prof. dr hab. MK Janiak

2007-2009
Projekt promotorski KBN„Modyfikujący wpływ małych dawek promieniowania X na mechanizmy nieswoistej odporności przeciwnowotworowej u myszy”
kierownik projektu: prof. dr hab. MK Janiak

2006-2007
Projekt badawczy MNiI zamawiany „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m.st. Warszawy”
kierownik projektu: dr hab. MK Janiak

2005-2008
Projekt badawczy KBN „Mechanizmy stymulacji nieswoistych reakcji odpornościowych po napromienieniu myszy niskimi dawkami promieniowania jonizującego”
kierownik projektu: dr hab. MK Janiak

2003-2005
Projekt KBN promotorski „Wpływ małych dawek promieniowania X na indukcję ognisk nowotworowych w płucach oraz nieswoiste reakcje odporności przeciwnowotworowej u myszy”
kierownik projektu: dr hab. MK Janiak