Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii


Adres do korespondencji:

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:


Kierownik pracowni:

dr n. med. Magdalena Zawadzka - adiunkt

603 856 011 / 261 853 132
magdalena.zawadzka@wihe.pl

pozostali pracownicy:

mgr Ewelina Ejchman-Pac – specjalista badawczo-techniczny

261 853 145
ewelina.e.pac@wihe.pl