Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Epidemiologii


Adres do korespondencji:

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa

Dane kontaktowe:


dr n. med. Magdalena Zawadzka

603 856 011 / 261 853 132
magdalena.zawadzka@wihe.pl