Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Higieny i Epidemiologii

Projekty badawcze


Realizowane:

  1. Narodowy Program Zdrowia 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego nr 4 Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne NPZ Zadania 2c: „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących” oraz Zadania 4b: „Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych, biologicznych w miejscu pracy. Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycje na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zamieszkania”. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.
  2. Narażenie na czynniki środowiskowe (chemiczne, biologiczne i fizyczne) w służbie żołnierzy Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej oraz w powiązanych środowiskach pracy pracowników wojska w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2021-2025 realizowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej w ramach Celu Operacyjnego 4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne Zadania: Badania naukowe i ocena wpływu jakości życia na stan zdrowia.

Zakończone:

  1. Wzmocnienie nadzoru sanitarno- epidemiologicznego Polski w ramach Działania 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Prowadzenie działań zapobiegawczych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 w zakresie pkt 2.1, ppkt.2 Celu Operacyjnego nr 4 Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki. Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, finansowane przez Ministra Zdrowia.