Zakłady Naukowe WIHE

Samodzielna Pracownia Epidemiologii

Projekty badawcze


Realizowane:

 • Narodowy Program Zdrowia (NPZ) 2016-2020 Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań zapobiegawczych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących. Cel 4, Punkt 2.1, ppkt.2 w ramach celu operacyjnego Nr 4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na rok 2018.

Zakończone:

 • Narodowy Program Zdrowia (NPZ) 2016-2020 Zadanie z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań zapobiegawczych. Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących. Cel 4, Punkt 2.1, ppkt.2 w ramach celu operacyjnego Nr 4. Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki.
  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2017.
 • EC CBRN Risk Mitigation, Centers of Excellence - Project CoE 25 – „Strengthening laboratory bio-safety and bio-security through development of a laboratory iso-bank system”: okres realizacji: 2012 – 2014. zobacz
 • Program nadzoru nad grypą w ramach systemu GEIS (Global Emerging Infectious System, Departamentu Obrony USA) - “GEIS/MIHE Implementation Program for Pandemic Influenza Surveillance and Testing: Domestic and Deployed Laboratory Network at the Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Polish Military of Defense”: okres realizacji: 2009-2012.
 • Projekt rozwojowy NCBiR Nr OR00004208 "Żołnierz jako broń precyzyjna – pakiety i zestawy: ochrona przed NBC i zagrożeniami środowiskowymi; żywienie i farmakoterapia – przetrwanie w trudnych warunkach i optymalizacja wydolności psychofizycznej; medyczny – opatrunki aktywne biologicznie”: okres realizacji: 2009-2011.
 • Projekt rozwojowy NCBiR Nr OR00000909 „Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności”: okres realizacji: 2009-2011.
 • Projekt badawczy zamawiany MNiSW Nr PBZ-MIN-/011/013/2004 „Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy”: okres realizacji: 2006-2009.

W przeszłości Pracownia Epidemiologii prowadziła projekty Dyrektoriatu ds. Badań Naukowych Unii Europejskiej (European Union Directorate General on Research) i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie statutowych kompetencji.