Zakłady Naukowe WIHE

Pracownia Fizjologii Stosowanej

Historia


W 1970 roku został utworzony Zakład Fizjologii Pracy. W latach 1970-1979 Zakładem kierował płk prof. dr hab. Zbigniew Jethon. Z tego okresu pochodzą liczne prace dotyczące wydolności fizycznej żołnierzy i ich adaptacji do warunków służby wojskowej. W latach 1979-1980 funkcję kierownika Zakładu pełnił płk doc. dr hab. Antoni Szymański. W latach 1980-2006 Zakładem kierował płk prof. dr hab. Jerzy Faff.

W tym okresie działalność Zakładu skupiała się na następujących zagadnieniach:

  • Wpływ warunków służby wojskowej na rozwój cech somatycznych, motorycznych i wydolnościowych żołnierzy
  • Zasady higieny pracy i doboru do pracy w warunkach wysokiej temperatury otoczenia i wilgotności
  • Adaptacja do pracy w odzieży ochronnej i masce przeciwgazowej
  • Wpływ wybranych czynników środowiska pracy i sposobu żywienia na metabolizm wysiłkowy


W ramach reorganizacji WIHE w 2006 roku powstał Zakład Higieny i Fizjologii. Zakład został utworzony z połączenia Zakładu Badania Żywności i Fizjologii Żywienia, Zakładu Higieny i Ekologii oraz Zakładu Fizjologii Stosowanej. W latach 2006-2016 Zakładem Higieny i Fizjologii kierował dr hab. Jerzy Bertrandt prof. WIHE. W okresie tym działalność naukowa Zakładu obejmowała między innymi

  • Badania nad wpływem służby wojskowej na wydolność żołnierzy
  • Badania środków egzoergicznych mogących wpływać korzystnie na możliwości wysiłkowe żołnierzy w różnych warunkach temperatury otoczenia.
  • Analiza przydatności corocznego testu wydolności fizycznej jako odzwierciedlenia poziomu wydolności w Siłach Zbrojnych RP.

W roku 2017 Zakład Higieny i Fizjologii został rozdzielony na 2 samodzielne pracownie. Kierownikiem Pracowni Fizjologii Stosowanej została dr hab. Ewa Szarska, prof. WIHE.

Od 1 sierpnia 2018 r. kierownictwo Pracownią objął dr hab. Ryszard Puchała, prof. WIHE.